Historycznie rzecz biorąc, pierwsi agenci reklamowi przede wszystkim pośredniczyli pomiędzy prasą a osobami szukającymi miejsca dla swoich ofert. Za bezcen kupowali całe strony gazet, by sprzedawać je z ogromnym zyskiem podzielone na małe części, przez  co ściągnęli podejrzenia i gniew na rodzącą się profesję.

Pierwsze złe wrażenie szybko minęło. „ Media planner” stał się z czasem jednym z najważniejszych pracowników agencji – i jest nim nadal, chociaż od lat 20 tych pozostaje jakby w cieniu osób odpowiedzialnych za kreację oraz artystów. To jednak głównie dzięki jego umiejętnością można efektywnie wykorzystać środki przeznaczone na reklamę.
Informacje na ten temat rzadko pojawiają się w popularnych opracowaniach, które z reguły dotyczą prawie wyłącznie charakterystyki poszczególnych mass mediów. Wielu biznesmenów słysząc więc na przykład o zaletach i wadach prasy, radia czy telewizji. Niewielu jednak potrafi choćby w przybliżeniu odpowiedzieć na pytanie, jak często publikować reklamy, właśnie chociaż ta ostatnia decyzja pozwala osiągnąć najlepsze skutki i zaoszczędzić najwięcej pieniędzy, jeśli tylko istnieje taka możliwość.

Reklama: Agencja Interaktywna Bydgoszcz

Po okresie roku, czasami krótszym lub dłuższym , świadomość produktu, który oczywiście ma rację bytu ze względów rynkowych i odpowiednią reklamę, osiąga pułap bliski szczytowemu. Może już rosnąć tylko minimalnie. Nasuwa się więc pytanie, co robić dalej. Przychodzi bowiem wtedy naturalna pokusa oszczędzania na reklamie. Niestety, jest ona złudna i niebezpieczna ze względu na dynamikę rynku, coraz to nowe i bardzie atrakcyjne ofert konkurencji, a także wymianę samych konsumentów. Pamiętajmy, że wierni klienci zmieniają style życia lub wraz z wiekiem mają coraz to inne potrzeby. Ponadto pojawiają się nowi potencjalni nabywcy, którzy nie zetknęli się z daną reklamą, np. emigranci.

Na problem częstotliwości publikowania reklam trzeba spojrzeć od innej strony .Jest ona nierozerwalnie związana z zasięgiem i czasem oddziaływania na konsumenta. Zasięg oznacza po prostu liczbę różnych osób, do których możemy dotrzeć przy pomocy konkretnych mass mediów. Przedstawię teraz trzy typowe kombinacje zasięgu, częstotliwości i długości publikowania ogłoszeń, zależne od konkretnych sytuacji:

W przypadku produktów kupowanych przez szerokie kręgi osób, takich jak na przykład tanie, popularne długopisy jednorazowe, z reguły zasięg przedkłada się oraz czas trwania publikacji nad jej częstotliwość. Najważniejsze jest jednak dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów.

Przeciwnie wygląda reklama luksusowych samochodów, które trzeba sprzedać jak najszybciej, zanim na rynku ukażą się konkurencyjne modele na następny rok, co jest typowym zmartwieniem wielu dealerów samochodowych na całym świecie , już wczesną jesienią. Z uwagi na wąski krąg potencjalnych nabywców , a także ograniczenia czasowe, w tym przypadku stawia się wyłącznie na częste publikacje.

Adresatem reklamy np. luksusowych zegarków czy biżuterii jest także – z oczywistych względów finansowych – niewielka grupa osób o wysokich dochodach i określonych gustach. W tym przypadku należałoby dotrzeć do nich z ofertami w ciągu dłuższego czasu, stąd wybicie się na pierwszy plan częstotliwości i czasu poświęconego na publikację, przy jednoczesnym ograniczeniu zasięgu reklamy. Muszę dodać, że przedstawione powyżej przeze mnie strategie mają jedną ogólną zaletę. Pozwalają osiągnąć za te samą sumę pieniędzy różne efekty oddziaływania na konsumenta, w zależności od sytuacji i podjętej decyzji.