Zdrowie

Medycyna pracy

Medycyna pracy, do 1960 roku nazywana medycyną przemysłową, jest gałęzią medycyny zajmującą się utrzymaniem zdrowia w miejscu pracy, w tym zapobieganiem i leczeniem chorób i urazów, z drugorzędnymi celami utrzymania i zwiększenia produktywności oraz dostosowania społecznego w miejscu pracy.

Sprawdź: Zakład medycyny pracy Bydgoszcz

Jest to zatem gałąź medycyny klinicznej działająca w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Specjaliści OM pracują, aby zapewnić osiągnięcie i utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy. Chociaż OM może obejmować wiele dyscyplin, koncentruje się na medycynie prewencyjnej i zarządzaniu chorobami, urazami i niepełnosprawnością związaną z miejscem pracy. Lekarze medycyny pracy muszą posiadać szeroką wiedzę z zakresu medycyny klinicznej i być kompetentni w niektórych ważnych dziedzinach. Często doradzają organom międzynarodowym, agencjom rządowym i państwowym, organizacjom i związkom zawodowym. Istnieją kontekstowe powiązania z medycyną fizyczną i rehabilitacją oraz z medycyną ubezpieczeniową. W ostatnich czasach, w związku z tym, że obciążenie chorobowe wynikające z psychospołecznych czynników ryzyka zawodowego jest coraz częściej rozpoznawane i kwantyfikowane, medycyna pracy coraz częściej koncentruje się również na przeciwdziałaniu tym zagrożeniom zawodowym.
Misja
Medycyna pracy ma na celu zapobieganie chorobom i promowanie dobrego samopoczucia wśród pracowników. Lekarze medycyny pracy muszą:
Posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy, w tym toksycznych właściwości stosowanych materiałów.
Umieć ocenić przydatność pracownika do pracy.
Umieć diagnozować i leczyć choroby zawodowe i urazy.
Wiedzieć o metodach rehabilitacji, edukacji zdrowotnej oraz przepisach rządowych dotyczących zdrowia w miejscu pracy.
Umiejętność zarządzania świadczeniem usług zdrowotnych.